Great Place to Work® utser Hummelkläppen till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser™ 2024

Hummelkläppen tar för första gången plats på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser™.  Rankad som nummer 18 bland små organisationer med 20-49 anställda, visar Hummelkläppen en stark dedikation till att skapa en positiv arbetsplatskultur. Bakom utmärkelsen står Great Place to Work®, som har sammanställt rankingen baserat på resultatet från världens största medarbetarundersökning.

"Att bli rankade som en av Sveriges bästa arbetsplatser är ett av våra viktigaste mål i vår affärsplan. Att vi lyckats med detta flera år före plan väcker både stolthet och visar att framtiden ser mycket ljus ut", säger Tommy Nilsson, VD på Hummelkläppen.

Great Place to Work®, den globala experten inom arbetsplatskultur, genomför varje år den största medarbetarundersökningen i världen, där miljontals medarbetare får ta ställning till samma påståenden om sina arbetsgivare. Utifrån resultaten i medarbetarundersökningarna rankas varje år de organisationer som presterat allra bäst i varje land. Efter en grundlig analys av Hummelkläppens resultat, där en övervägande majoritet av medarbetarna ger dem högsta betyg inom samtliga områden, står det klar att de utses till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser™2024.

Jeanette Bergvall, VD på Great Place to Work®, kommenterar utmärkelsen: "Hummelkläppen är en förebild när det kommer till sättet att arbeta med tillit, stolthet och gemenskap på. Vi är övertygade om att deras framgångsrika arbete sätter en positiv standard för branschen, som fler kommer att vilja ta efter. Vi är imponerade av deras resultat och ser fram emot att följa deras fortsatta framgångsresa som kommer av engagerade medarbetare."

Hummelkläppens framstående prestation när det kommer till påståendet ”Det här är en psykiskt hälsosam arbetsplats” är särskilt anmärkningsvärd. Hela 100% av deras medarbetare upplever detta.

"Vi är oerhört stolta över att bli erkända som en av Sveriges Bästa Arbetsplatser™ av Great Place to Work®. Det är ett bevis på vårt engagemang för att skapa en inkluderande och trivsam arbetsmiljö för alla våra medarbetare," säger Anelle Eklund Weigle, Personalchef på Hummelkläppen.

Om Sveriges Bästa Arbetsplatser™ 2024

Great Place to Work® har undersökt arbetsplatskulturen för 100 miljoner medarbetare i över 150 länder, däribland Sverige. Sveriges Bästa Arbetsplatser bygger på resultatet från tusentals medarbetarenkäter i landet, där medarbetare har utvärderat sina arbetsgivare när det kommer till ledarskap, rättvisa, jämställdhet, tillit, respekt och gemenskap. Sådant som Great Place To Works trettioåriga forskning visar är avgörande för att bygga riktigt bra arbetsplatser, som är lönsamma och gynnsamma för människor och samhällen. 

Respondenterna har tagit ställning till 61 påståenden som sammantaget mäter hur väl organisationerna presterar inom dessa avgörande områden. 

De 65 organisationer i Sverige som fått högst betyg rankas som Sveriges Bästa Arbetsplatser™ och får använda benämningen under 12 månader. 

Om Great Place to Work®

Med stöd från 30 års data är Great Place To Work® världsledaren inom arbetsplatskultur. Genom sin medarbetarundersökning ges organisationer erkännande, analys och verktyg för att skapa en genomgående positiv medarbetarupplevelse.

 

Great Place To Works uppdrag är att hjälpa varje plats att bli en bra arbetsplats för alla medarbetare i syfte att bygga kulturer som driver affärer samt förbättrar liv och samhälle.

 

Genom deras globalt erkända och eftertraktade Great Place To Work-certifiering och de konkurrenskraftiga listorna över världens bästa arbetsplatser, kan Great Place

To Work-certifierade arbetsgivare attrahera och behålla talanger, jämföra sin företagskultur och öka sina intäkter.

 

Great Place To Works plattform gör det möjligt för ledare att fånga, analysera och förstå varje medarbetares upplevelse och jämföra resultaten med data som samlats in från över 100 miljoner anställda i 150 länder. Följ Great Place To Work på LinkedIn, Facebook och Instagram eller besök greatplacetowork.se och anmäl dig till nyhetsbrevet för att få veta mer.

 

För mer info, kontakta

Jeanette Bergvall, vd, jeanette.bergvall@greatplacetowork.com

Emma N Stara, marknadschef, emma.n.stara@greatplacetowork.com